Stručni kadar

Uz stručni kadar u firmama koje čine Transkop grupu je zapošljeno i više radnika sledećih profila:

• Građevinski tehničari
• Električari
• Zidari
• Tesari
• Monteri
• Bravari
• Vozači
• Mašinisti

Ukupan broj stalno zapošljenih se kreće oko 65 a u sezoni zna da pređe i 150.


Diplomirani inženjer građevine

Dusan Petkovic

Radomir Velickovic

Gorica Spasić

Slaviša Mladenović

Nevenka Petrovic

Radomir Jevremovic

Diplomirani ekonomisti

Alisa Radojković

Diplomirani pravnici

Slavica Stankovic

Dragan Jovanović